//
Skrýt nabídku

Zkoušení způsobilosti

Mezinárodní program zkoušení způsobilosti v oblasti životního prostředí pořádá ASLAB jako organizátor zkoušení způsobilosti pověřený Ministerstvem životního prostředí.

  • chemické a radiochemické analýzy
  • mikrobiologické analýzy
  • hydrobiologické analýzy

a v následujících matricích:

  • pitné vody
  • povrchové vody
  • odpadní vody
  • zeminy

Po skončení každého běhu zkoušení způsobilosti obdrží laboratoř Osvědčení o účasti v zkoušení způsobilosti. V příloze osvědčení jsou uvedeny hodnotící kritéria pro jednotlivé ukazatele, kterých se laboratoř zúčastnila.

Zkoušení způsobilost