//
Skrýt nabídku

Posuzování správné činnosti laboratoří

ASLAB posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC17 025 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří včetně odběru vzorků. Po úspěšném posouzení vydá ASLAB laboratoři Osvědčení o správné činnosti laboratoře. V příloze osvědčení jsou uvedeny pracovní postupy, které byly úspěšně posouzeny.