česky / english

Úvod > Správná laboratorní praxe

Správná laboratorní praxe

Národní inspekční orgán správné laboratorní praxe

Správná laboratorní praxe je soubor pravidel tvořících systém práce testovacích zařízení při provádění neklinických studií bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků; tato pravidla se týkají podmínek, za kterých se tyto studie plánují, kontrolují, zaznamenávají, předkládají a archivují.

Správnou laboratorní praxi stanovuje hlava II § 8 a 9 zákona č. 356/2003 Sb. a vyhláška č. 219/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Povinnost testovacích zařízení zavést zásady SLP stanovuje zákon č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Správná laboratorní praxe není určena pro testovací zařízení – laboratoře, provádějící rutinní kontrolní analýzy, např. provozní kontroly, analýzy pitných vod nebo ovzduší.

Upozornění: Nové testovací zařízení zařazené do Národního programu i2L Research Ltd. Organizační složka. Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice. Testování účinnosti insekticidů a repelentních přípravků.


 Národní program shody se zásadami SLP (108.8 kB, Adobe Acrobat dokument) - principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe - Společný dokument Národního inspekčního orgánu SLP a kontrolního orgánu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který stanovuje a popisuje všechny aspekty systému zavedeného v České republice.

Informativní dotazník pro testovací zařízení (formát  PDF (135.4 kB, Adobe Acrobat dokument),  MS Word (770.6 kB, MS Word dokument))

Vyplněný dotazník poskytne Národnímu inspekčnímu orgánu základní informace o testovacím zařízení

 Seznam testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP (257.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Seznam obsahuje: jméno a adresu testovacího zařízení, rozsah činností, poslední kontroly SLP, výsledek poslední kontroly (splněno, nerozhodnuto nebo nesplněno).

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Ministerstvo životního prostředí 

Všeobecné informace o zásadách SLP OECD, směrnice Sekce životního prostředí a další užitečné informace (pouze anglicky a francouzsky) 

Informace o legislativě Evropské komise a SLP (pouze anglicky) 

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku | Správa webu
vyrobila Omega Design